ThuisOverwijs

Onze aanpak is een stuk strenger dan de gemiddelde vrije school en vrijer dan op een reguliere school.

In veel gevallen worden vakken, onderwerpen en technieken gecombineerd

Wij combineren klassieke leermethoden met moderne technologie en werken aanzienlijk meer met het lichaam en de handen dan binnen het schoolsysteem gangbaar is. Hieronder meer…

Vanwege half ‘mislukte’ migratie naar Hongarije geven wij thuisonderwijs. Uitgangspunt is dat de kinderen aan de LEERplicht voldoen en dus ma t/m vrijdag lerende zijn.

Er zijn redenen die, (alhoewel moeilijker als men al eens op een school is ingeschreven)  waarbij thuisschool is toegestaan. Ook hier gedraagt de autoriteit zich niet zoals men zich voordoet. Als onderdeel van een vrij land en beschaafd. Zo voelt het in ieder geval niet, zodra men niet gehoorzaamt. Alle interactie met grote organisaties zijn vooral vanuit, controle en gehoorzamen van regels. School is er vanuit de oorsprong om mensen als kind te doen groeien, te voeden. Het voelt nu als een beperkend keurslijf.

Een reden voor thuisonderwijs is een andere levensovertuiging. Het punt is dat het vermoeden was dat de levensovertuiging in dit land overeenkwam en resoneerde met hoe en wat er op scholen wordt gedoceerd. Pas nu wij een aantal jaar ervaring hebben met verschillende scholen en ook zien wat de gevolgen zijn (niet alles negatief, ook zeker hele mooie dingen gezien) de volgende observaties, die vooral ook aan de oppervlakte zijn gekomen tijdens de crisis waar ‘wij’ anno 2020/2021 in zitten:

 • veel overheidsinstellingen en dus ook scholen gedragen zich naar de overtuiging de opgelegde regels van bovenaf te willen volgen. Zonder kritische vragen te stellen, zonder er met ouders over in gesprek te gaan. Dit is wat ons betreft heel merkwaardig, gezien het zo gemakkelijk is met de huidige techniek. De kinderen kunnen de hele dag op Zoom les krijgen, maar gesprekken met ouders die vragen en of bezwaren hebben met bijvoorbeeld de mondkapjes op school worden niet georganiseerd.
 • wij delen geenszins de overtuigingen en verhaal lijnen die in tv programma’s worden gepromoot en aan de kinderen wordt voorgehouden middels onder anderen school tv en jeugdjournaal.
  • transgender – in plaats van tot op heden gangbare denken en man en vrouw
  • tanshumanisme – het inbrengen van een chip in het hoofd en andere potentie verlagende middelen
  • schermtijd – het overmatig gebruik en promoten van schermgebruik
  • onvoldoende ontwikkeling van een handschrift
 • Tevens lijkt het onderwijs en het gebruikte materiaal van een lagere kwaliteit dan een aantal decennia geleden:
  • minder structuur
 • Minder beweging, werken in en met de natuur en weinig aandacht voor kunst en muziek
  • geen moestuintje (sommige scholen, maar zien het als luxe

Het kan geode worden beargumenteerd, dat de levensovertuiging pas gedurende het schooltraject zo duidelijk lijkt af te wijken dat men de ruimte zou moeten hebben, om op basis daarvan alsnog voor het veel intensievere en kostbare thuis school oplossing te kiezen.

Teken en Schilderles

Hier een aantal voorbeelden van de teken en schilderlessen.

Tekenen bestaat uit verschillende dimensies en lessen die geleerd kunnen worden. Van het leren observeren van verhoudingen, diepte, licht en donker, is het tevens een uitdaging om keuzes te maken. Waar de nadruk op te leggen, wat aandacht te geven. Verhoudingen, en het plaatsen van een afbeelding op een leeg vel papier. Op de rand of in het midden?

Daarnaast werken wij met verschillende technieken. Gedetailleerd en juist heel grof. Zwart-wit en in kleur. Met verschillende materialen die gelijk om een heel andere manier van kijken, werken en keuze maken vragen.

Tevens wordt er met tekeningen gewerkt door ze in te scannen en met de computer te bewerken, stop motion videos van te maken etc.

Wanneer is een werk, zoals een schilderij klaar, kan een uitdaging en een les zijn. Vervolgens niet vergeten te ondertekenen en een datum er op te vermelden. Het is later erg leuk te weten, op welke leeftijd [je] iets hebt gemaakt.

Nieuwe teksten:

Begeleiding ouders

Voor een aantal onderwerpen gaan wij er van uit dat de ouders dit zelf voor hun rekening nemen

– zwemmen

– fietsbanden plakken

– seksuele voorlichting

Zeker bij de laatste is de school een plaats voor ondersteuning, begeleiding, maar ook waar ouders onderling elkaar kunnen vinden om ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren.

bij de laatste vooral op school vanuit de biologie

de ouders zullen worden geadviseerd vooral in indirecte zin de kinderen voor te bereiden op hun sexualiteit

Omgaan met aanraking, non-seksueel bijvoorbeeld dmv:

massage 

leren te ontspannen en om te gaan met schaamte voor en van het naakte lichaam:

Bijvoorbeeld door de badkamer open deur beleid, 

bezoekje op bepaalde leeftijd aan de sauna.

Adviseren mbt verantwoorde en ‘zacht’ video materiaal, omdat het de kinderen hier van afhouden met de beschikbaarheid en gemak van toegang op internet onmogelijk lijkt.

Waar gaan de leerlingen mee naar huis?

Hieronder een lijst met waar de kinderen mee naar huis komen. We beginnen met de leeftijdsgroep vanaf 7 tot 13 en dan van 13 tot 18 jaar. Dit is wat ons betreft indicatie en vanzelfsprekend vooral onstaan aan wat wij vinden dat er op dit moment ontbreekt. Waar zij [ze] mee naar huis hadden willen zien komen. En dus ook wat wij op dit moment, zo veel mogelijk, we trachten invulling aan te geven in het thuisonderwijs, alhoewel de middelen en onze eigen ervaring dit enigszins  lastig maken op sommige vlakken.

 

Boek met spreekwoorden en gezegde. Boek zelf gemaakt en ingebonden. Spreekwoorden in mooi handschrift geschreven en versierd met tekeningen en kalligrafie.

Schrift met dictee’s met vooral prachtige en inspirerende teksten die de kinderen gedurende het jaar hebben geschreven en tot zich hebben genomen wat betreft betekenis.

Zelfportret

 

Welke vaardigheden?

Afgelopen jaar zijn mijn ogen geopend op allerlei vlakken, één daarvan is het onderwijs van onze kinderen. Waar ik altijd dacht dat ze prima onderwijs kregen en we happy waren met een reguliere (Katholieke) basisschool, omdat we thuis wel aanvulden wat betreft spiritualiteit, creativiteit en bewegen zie ik nu scherper dan ooit de tekortkomingen van het onderwijs. 

Het begon ermee dat onze dochter thuis kwam met een verhaal dat ze op het jeugdjournaal had gehoord dat het in de toekomst mogelijk is een chip in je hoofd te hebben, waarmee je dan o.a. dingen kan besturen. Ze zei, ‘dat wil ik niet hoor mama’. Hoe ‘cool’ het ook gebracht werd, iets in haar voelde aan dat dit niet ok is. 

Een aantal dagen er voor. ‘Papa, alle kinderen in de klas zijn voor Biden.’
Papa: ‘Tegen Trump.’
Dochter: ‘Ja’
Papa: ‘Hoe komen ze daarbij dan? Heeft de juf ze dat verteld, of hebben ze dat van hun ouders?’
Dochter: ‘Nee van het jeugdjournaal, die zijn voor Biden en tegen Trump.’

Dat dit niet zomaar een losstaand nieuwsitem was bleek toen ik steeds meer las over kunstmatige intelligentie en de rol die Koningin Maxima hierin lijkt te spelen. Ze zei: “Kunstmatige intelligentie gaat ons leven en wat we voor werk willen doen veranderen.”

https://www.gelderlander.nl/video/productie/koningin-maxima-geeft-startsein-lessen-over-ai-in-toldijk-99066

https://futurenl.org/2019/09/04/lancering-van-de-nationale-ai-cursus-junior-met-koningin-maxima/

Vanwege maatregelen op school waar wij absoluut niet achter stonden en het gebrek aan communicatie hierover en een periode thuis onderwijs,

(Tevens waren wij zeer verbaasd scholen aangaven de autoriteit te volgen. Alhoewel de kinderen de hele dag op zoom met elkaar les konden hebben, leek het niet mogelijk of gewenst om met ouders geregeld via zoom onderwerpen als de maatregelen online te bespreken en kwamen ouders het schoolgebouw niet binnen. Dat terwijl de middelen daarvoor voorhanden zijn.)

zijn we van school geswitcht en onze jongste dochter kwam op een ‘vrije’ school terecht. 

Onze dochter kwam weer met inspiratie thuis, met nieuwe liedjes, handwerkjes en ook haar leesniveau ging met sprongen omhoog. 

Toch merkte ik weinig tot geen aansluiting wat betreft een kritisch geluid met betrekking tot de maatregelen of de ‘vaccinatie’ push. Opmerkelijk, gezien het feit dat de Vrije school gebaseerd is op het gedachtegoed van Rudolf Steiner die daar in zijn tijd al zo zijn gedachten over had. 

‘Een verruiming krijgt het begrip inenting bij Rudolf Steiner in drie voordrachten van het jaar 1917. Deze voordrachten zijn, zoals andere voordrachten gehouden uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog, zeer indringend van stijl.

In elk van deze drie voordrachten wijst hij naar een bijzondere manier van inenting, vergelijkbaar met een inenting tegen een ziekte, waarmee bij kinderen de neiging tot het geestelijke wordt uitgedreven. In de voordracht van 20 mei 1974 gaat Rudolf Steiner uit van het concilie van Constantinopel van 869. Zoals het toen de bedoeling was de geest af te schaffen (tegenover de ziel en het lichaam), zo gaat het er nu en in de toekomst om, vanuit het na-tuur-wetenschappelijke monisme, de ziel af te schaffen.’ https://stichtingdeheraut.nl/index.php/corona-journaal/295-rudolf-steiner-en-het-vaccineren-2

Rudolf Steiner was geen ‘anti-vaxer’, net als ik dat niet ben [wij dat niet zijn]. Ik mis echter de dialoog over de voors en tegens. Ik mis transparantie over de ingrediënten van het ‘C-vaccin’, ik mis een ander geluid in de mainstream media, ik mis de logica, ik mis de informatie over eventuele bijwerkingen op korte en/of langere termijn. Ik mis de reeds ondervonden bijwerkingen van mensen in de mainstream media. 

Blij verrast was ik toen ik het magazine: ‘de Seizoener’, meekreeg vanuit school. Maritgen Matter, tot voor kort hoofdredacteur van dit tijdschrift schrijft vol lof over het Vrije school onderwijs en geeft een scherpe blik op de huidige ontwikkelingen naar een hybride robotmens. 

‘Kinderen worden steeds jonger aangesloten op een cognitief, digitaal systeem. Dat vind ik een griezelige ontwikkeling. Technologie is leuk en prima, nadat je een stevige basis in jezelf hebt ontwikkeld. Dat weten ze in Silicon Valley ook, daar doet de tech-elite haar kinderen naar de Waldorfschool op de campus, waar ze tot hun 12e geen computerscherm te zien krijgen. Terwijl de rest van de wereld wordt opgezadeld met al die leuke gadgets.’ 

‘Binnenkort wordt digitaal onderwijs ook verplicht, met de uitrol van de 20-30 agenda van de WHO. De Vrijeschool zou hierin het voortouw moeten nemen, want we kunnen het zo helder onderbouwen met de zevenjaarsfasen. Die komen voort uit de waarneming, niet uit een ideologie.’ 

‘Eigenlijk bestaat ‘kunstmatige’ intelligentie helemaal niet. Ware intelligentie is verbonden met je hogere bewustzijn, met verbeeldingskracht, inspiratie, intuïtie. Allemaal eigenschappen die je een machine niet kan aanleren.’ Aldus Maritgen Matter. 

Hoe komt het dan toch dat als ik mijn zorgen uit naar andere ‘Vrijeschool ouders’ ik geen inhoudelijke reactie krijg? Mensen reageren vriendelijk en wensen me sterkte, maar lijken alles wat ik noem buiten zichzelf te plaatsen. Er was niemand die zei, ‘ja, ik maak me ook zorgen, of ik herken wat je zegt.’ 

Wat maakt dat de Vrije scholen zo stil blijven? Ze zijn succesvol en groeiend. De wachtlijsten zijn enorm, blijkbaar willen veel mensen ander onderwijs voor hun kinderen. Vaak bewuste ouders, mensen die goed nadenken en onderzoek doen naar o.a. vaccinaties, spiritualiteit, voeding, alternatieve gezondheidszorg. Hoe kan het dan dat ik mensen met een mondkapje op het schoolplein zie? Dat ik geen respons krijg? Waar is de spirit, de power, het vuur?

Dit zijn oprechte vragen. ‘De antroposofie gaat over je eigen vleugels uitslaan! Je moet wel sterk zijn, want de tijdgeest neigt juist naar nivellering. Dat is een probleem. Want ja, opgaan in het collectief is natuurlijk lekker veilig en smooth, één simpel systeem, één mantra. Gevangen in een technisch-dierlijk collectief, waarin het individu niet meer telt. We kunnen er zo in terugvallen, door gemakzucht, door massahypnose. Daar word je uit wakker met een flinke kater, zoals de recente geschiedenis leert. Een echte gemeenschap is iets heel anders, die bestaat bij de gratie van verbonden individuen. Mensen die globaal hetzelfde willen, maar allemaal nét een andere kijk hebben. Verrijkend, open en vrij. En je polijst je ruwe kantjes door gezonde wrijving. Zo’n ronde blik gaat in creatief contact of in discussie. Dan raak je niet op ramkoers, gevangen in één optie.’ De Seizoener: Maritgen Matter. 

Prachtig verwoord en zo treffend. Vuur en visie. Wat zou het mooi zijn om op basis van dit artikel met ouders en school in dialoog te gaan. 

Cito – toetsen

Welke intelligenties worden gemeten? Musicale? Inter-, intra-persoonlijke?

Aan de ene kant zie ik de scholen die de prestaties puur richten op het denken, het intellect, op het rapport gaat het tenslotte vooral over de hoofdvakken en bungelen de creatieve, fysieke vakken er een beetje bij. Een of meerdere generaties geleden, de ouders en docenten van nu, hebben allen 1 cito toets gekregen aan het einde van de lagere school. Op dit moment begint men met toetsen vanaf 5 jaar, minstens 2 per jaar, dus meer dan 10. 

 • wat is het beoogde doel?
 • Is er reeds geëvolueerd wat het effect is?
 • Is het niveau van kinderen t.o.v. generaties geleden hoger?
 • Waarom krijgen ouders geen inzicht in de toetsen, hoe het kind het gemaakt heeft en wat de scores zijn?
 • Worden de complete toetsen, de uitslagen en/of andere informatie centraal opgeslagen en/of bewaard?
 • Hoe gaat men om met beveiliging en privacy van deze informatie? 
 • Met zoveel toetsen is het, net als voor een sollicitatie-selectiebureau, zeer eenvoudig gedetailleerde karakterprofielen van kinderen te maken. 
 • Kent de overheid en eventuele andere organisaties die beschikking hebben over deze data, kinderen beter dan hun ouders zelf?
 • Worden gegevens uit deze testen, of uit andere plekken uit het schoolsysteem, geanonimiseerd, verhandeld?

Om thuisonderwijs te mogen geven kan dat in Nederland alleen als je ergens woont waar geen basisschool zit met de richting waar het kind afgelopen jaar is ingeschreven, in een straal van x km…Een andere levensovertuiging kan alleen als je kind nog niet is ingeschreven op een school. 

Gaandeweg de schoolgang van onze kinderen kwamen we er echter achter dat onze levensovertuiging wel heel erg verschilt met die van de school. 

Seksuele voorlichting: ‘Je hoeft echt niet bang te zijn dat je kind op school dingen leert waar hij of zij nog niet aan toe is. Als bepaalde informatie het kind nog boven de pet gaat, gaat het het ene oor in en het andere oor uit, als een te ingewikkelde rekensom.’ www.seksuelevorming.nl

Seksuele voorlichting is verplicht op scholen, zo is bepaald door de overheid. Scholen mogen dit zelf invullen. Dit maakt dat ik de raarste verhalen hoor:

‘Toen mijn dochter een jaar of 7 was, leerde ze op school hoe ze een condoom moest omdoen. Maar ze begreep helemaal niet waar ze een condoom voor nodig had. Ik schrok me rot toen ze thuiskwam: wat heb jij nou geleerd? Toen moest ik het noodgedwongen alsnog zelf aanvullen, terwijl ze dat echt nog lang niet zo uitgebreid wilde weten.’ 

NPO vond dat kinderen teveel moeite hadden om naar naakte mensen te kijken en bedacht het programma: ‘gewoon bloot’, dit werd op het jeugdjournaal verkondigd, wat zo’n beetje alle schoolklassen kijken. Sommige klassen keken ook naar het npo programma. Volwassen mensen tonen zich naakt voor kinderen en beantwoorden al hun vragen. Uiteraard met een penispiercing, altijd een stapje verder. Lees nog even terug bij het statement van seksuelevorming.nl….ene oor in en het andere oor uit?

Schooltv: https://schooltv.nl/video/sekszusjes-tv-anale-seks/

Leeftijd: 16-18 jaar

Kijkwijzer: 12

Moet ik hier nog verder over uitwijden of spat de incongruentie van het scherm…leeftijd 16-18, maar het is schooltv en de kijkwijzer staat op 12…..Waarom moeten kinderen van 12 leren over anale seks? En dan durft de programmamaker ook nog te stellen dat ouders van nu te preuts zijn….

transgender: 

‘Kinderen krijgen een aantal nieuwe gedachten aangereikt. Bijvoorbeeld dat een baby bij de geboorte een geslacht krijgt toegewezen. Een kind gaat los daarvan op jonge leeftijd zijn genderidentiteit ontwikkelen en deze kan later nog veranderen. Het materiaal maakt ook duidelijk dat iedereen een eigen, unieke set geslachtskenmerken heeft en dat er ontzettend veel variatie in genitalia, lichaamsvormen, hormonen en chromosomen bestaat. Verder kan iemand zich tot elk geslacht, gender of elke variant seksueel aangetrokken voelen en dat kan ook wisselen; soms komen lust en liefde overeen. Volgens Rutgers zijn niet-heteroseksuele relaties normaal. Diversiteit is de norm, met heteroseksualiteit als een mogelijkheid.’ Bron: Rutgers, kenniscentrum.

‘Wat zegt de biologie?

Het is goed om te weten dat iemands geslacht niet zozeer wordt bepaald door chromosomen, geslachtsorganen of hormonale profielen, maar door gameten: volwassen voortplantingscellen.

Daar zijn twee soorten van: sperma (de kleine, mannelijke gameten) en eicellen (de grote, vrouwelijke gameten). Dat er geen gameten tussen eicellen en zaadcellen in bestaan, maakt dat sekse binair (tweevoudig) is: man of vrouw. Het is daarom geen spectrum.’ Canadese neurowetenschapper en seksuologe Debra Soh

waar kinderen voor zouden moeten worden bescherm wat ons betreft is het veranderen van de gender voor volwassen leeftijd. Doorgaans kan er van worden uit gegaan, dat men de mogelijkheid tot voortplanten verliest door langdurige hormonale therapie en eventuele geslachtsverandering. Een kind en zeker een ander kan dat voor de volwassene in de dop niet beslissen. Het reeds uitsluiten dat het kind later zelf vader of moeder kan worden, is niet iets dat besloten kan worden door het kind als kind, noch door een ander, zelfs de ouders niet, die zelf vaak zo veel van het kind houden. Mag het kind de mogelijkheid krijgen van zijn of haar eigen kinderen te gaan houden. Het is voor veel mensen al verdrietig genoeg als men een partner vindt en graag kinderen wil en dit niet ‘lukt’. Veel mensen zijn zelfs als volwassenen stellig, dat ze geen kinderwens hebben, maar als men dan later toch vader of moeder wordt, de gelukkigste ouders van de wereld zijn. Dit alles op jonge leeftijd van iemand afnemen, door het onmogelijk te maken, is een grote inbreuk op het leven van een kind en daar zouden kinderen voor moeten worden beschermd in plaats van worden aangemoedigd.

‘Porno’ voor jongeren

Waarom bestaat er geen website met liefdevolle, respectvolle en realistische video’s, verhalen en ervaringen over seks? Natuurlijk gaan jongeren op internet zoeken naar porno. Daar worden ze overspoeld met de platte, onrealistische pornoindustrie. Waarom geen plek creëeren waar je je puber op kunt wijzen….

Toekomstbeeld voor kinderen: 

Waar vroeger het jeugdjournaal thuis gekeken werd, wordt het nu gekeken op de basisschool. Waar het vroeger vooral ging over achtergrondinformatie, interessant voor kinderen worden nu alle actuele maatschappelijke en politieke items besproken. In elk item worden er kinderen aan het woord gelaten om hun ‘mening’ te vertolken. Deze ‘mening’ voornamelijk gevormd door het jeugdjournaal zelf. Vaak sociaal wenselijk en eenzijdig. 

https://www.youtube.com/watch?v=

Het jeugdjournaal heeft een item gemaakt over de toekomst waar ‘de knappe koppen’ momenteel mee bezig zijn. Ze introduceren het idee van een chip in je hoofd. Het wordt zo gebracht dat het iets heel cools is. Wordt er in de klas ook aandacht besteed aan de keerzijde hiervan? 

Kiest de leerkracht bewust een item van het Jeugdjournaal uit om vervolgens te bespreken en van meerdere kanten te belichten? 

https://www.youtube.com/watch?v=Laq5Z50cGGM

Een item over complottheorieën. Kijk en beoordeel zelf maar hoe eenzijdig er over dit onderwerp wordt gesproken en wat de gewenste mening hierover is, volgens ‘het jeugd’-journaal.

Ondermijning van ouders

Wat opvalt is dat in veel items de ouders worden weggezet als lastig, streng en preuts. Zo staat er in het engelse boek van onze oudste zoon een tekst over game verslaving. Er staat: ‘als je ouders moeilijk doen over schermtijd, kan je gewoon antwoorden dat scherm de toekomst is en dat het best wel mee valt.’ De tekst is compleet met de advertentie van de apps, waar je deze kunt downloaden en dat ze echt heel tof zijn….

‘Als je ouders in complotten geloven en niet geloven in de overheid en de corona maatregelen, dan draaien ze vast door en kan je het best even met je leerkracht gaan praten’

‘als je ouders zeuren over je scherm tijd, dan zeg je dat het wel mee valt’

‘Wij geven je seksuele voorlichting, want er zijn ouders die dit te weinig en/of beperkt doen’

‘Een chip in je hoofd is de toekomst, kijk wat er allemaal mogelijk is’

‘Het is de taak van school om kinderen voor te bereiden op een toekomst vol pandemieën’ 

‘Het is belangrijk dat je je houdt aan de maatregelen, anders kunnen je opa, oma, of ouders heel erg ziek worden en zelfs doodgaan. 

Gezondheid: Gezondheid gaat wat ons betreft niet over kinderen voorbereiden op pandemieën d.m.v overmatige hygiene, afstand houden, vaccins en mondkapjes. Gezondheid gaat wat ons betreft over een gezonde balans tussen denken, voelen en handelen. In verbinding met je zelf en met anderen. Hoe je je voedt op al deze gebieden. Hoe je zorgt voor een sterk lijf, een helder denken en een adequaat handelen.

 • Verantwoordelijkheid: kinderen zijn niet verantwoordelijk voor de volksgezondheid en school is verantwoordelijk om kinderen in bescherming te nemen.
 • Eigen mening kunnen vormen: scholen laten zien dat ze geen eigen mening kunnen vormen. Ze volgen de regels vanuit de overheid en gaan niet in dialoog als men hierover vragen stelt. Wat leert dit de kinderen?

Tevens kwam hetgeen wij de kinderen willen leren qua vaardigheden niet overeen, bijvoorbeeld:

 • handschrift: belabberd 
 • rekenen: ingewikkelde uitleg, steeds nieuwe lesmethoden
 • taal: er zit geen logica in de oefeningen, geen samenhang qua onderwerpen, geen verbinding, maar random zinnetjes. 
 • Bewegen: niet alleen trefbal, maar ook lenigheid, balans, gooien om te vangen i.p.v. zo hard mogelijk afgooien. Elke dag is zeker niet te veel. Het kan in anderen landen ook.
 • Voeding: koken, mist volledig op scholen
 • Creativiteit: wat kinderen op school doen aan creativiteit staat niet in verhouding tot hun potentie, er zijn tal van creatieve ideeën, YouTube filmpjes, verschillende materialen, vakmensen die hun kunsten kunnen delen en zo nog meer kunnen inspireren. 
 • Muziek: … lijkt afwezig, zingen…..

Alternatief onderwijs

Vrije school, montessori, Jena plan scholen en zo heb je nog een aantal variaties. 

Het mooie van het wisselen van scholen afgelopen jaar heeft ons een hoop meer inzicht gegeven in verschillend type onderwijs. We hadden de meeste affiniteit met de Vrije school. Helaas is deze onderwijsvorm niet echt vrij, ook zij hebben zich moeten beperken om te voldoen aan de regeltjes van de onderwijsinspectie. Verder vond ik de mate van volgzaamheid aan de overheid m.b.t. de maatregelen teleurstellend. Hoewel ze hun dilemma oprecht beschreven in de nieuwsbrief merkte ik dat er geen dialoog was tussen ouders of tussen ouders en leerkrachten. 

Staatsvrije scholen

Aan de andere kant zie ik scholen tevoorschijn komen die volledig de andere kant op bewegen. Waar het kind volgen, zodat het vanuit zijn eigen intrinsieke motivatie gaat leren, de manier is. De leraar is vooral gelijkwaardig en coach, hij/zij maakt mogelijk wat het kind wil leren en stuurt hierin bij. 

Wij zouden een midden willen introduceren:

Ons midden

 • Er is een duidelijk verschil tussen de leraar en de leerling. De leerling mag inbreng hebben, maar de leraar beslist uiteindelijk. Kinderen en volwassenen zijn niet gelijkwaardig. Een ouder zorgt voor het kind, een kind zorgt niet voor de ouder.
 • Structuur
 • Alle vakken worden gevolgd en daarbinnen is er ruimte voor keuzes
 • Hard werken, op een leuke efficiënte creatieve manier
 • Ja, soms Moet je dingen, je hebt als kind te leren en niet alles is even leuk, daarbuiten is er genoeg tijd voor eigen inbreng en doen wat je leuk vind.
 • Competitie, op zo’n manier dat je elkaar versterkt, het beste uit jezelf en elkaar haalt. Op zo’n manier dat iedereen een keer wint, ieder binnen zijn eigen kunnen.
 • Elk kind in de klas is ergens het beste in.

Satish Kumar geeft hier handen en voeten aan:

Ecologie

Oikos: thuis

Logos: kennis

‘Onze planeet is ons thuis en de kennis van deze planeet heet Ecologie. We moeten weten hoe alle soorten zich met elkaar verhouden. We zijn allemaal verbonden, staan allemaal in relatie tot elkaar, dat is Ecologie.’

Economie

Mono’s: management

‘Hoe beheren we al deze verschillende soorten op onze planeet, dat heet economie.’

Studenten krijgen geen les in Ecologie, alleen maar in Economie. Gericht op winst maken, producten verkopen, groter worden. Dit heeft niks te maken met het managen van de dynamiek op de aarde, door te kijken naar hoe alle soorten zich met elkaar verbinden, vanuit een natuurlijke stroom. Vanuit harmonie.

Studenten weten niet wat ze ‘beheren’, wat ze ‘managen’. 

Er is geen verbinding meer met hun ‘thuis’, ze vergeten wie ze zijn, ze worden gevuld met andere zaken. Hoe word ik succesvol, hoeveel punten score ik, hoor ik er wel bij, heb ik de juiste hoeveelheid vaccinaties om mee te kunnen doen? Ben ik zo niet gevaarlijk meer voor de volksgezondheid? Of juist, ben ik wel ‘vegan’ genoeg, zorg ik niet voor een te grote co2 uitstoot?

Niet vullen maar voeden

‘We vullen onze leerlingen en studenten, we voeden ze niet of nauwelijks.

Op een klein landje in de Himalaya Bhutan wordt niet het bruto nationaal product geteld, maar het bruto nationaal geluk:

‘We gaan onze kinderen niet leren over producten en economie alleen, maar we gaan ze leren hoe te leven, hoe ze goed kunnen leven op deze aarde, op de planeet genaamd thuis, hoe ze gelukkig kunnen zijn. Alle vooraanstaande universiteiten kunnen leren van dat kleine landje Bhutan.’ 

Handen

‘Wanneer studenten aan mij vragen wat ze het beste kunnen doen na hun studie antwoord Satish: wat je ook doet, zoek geen baan….Creëer een baan.

Als je werknemer wordt stop je je creativiteit, je zet je verbeelding opzij, je stopt je vindingrijkheid en je volgt de regels van je baas, je organisatie en je hebt heel weinig kans om jezelf te zijn, je creatieve zelf. 

Maar als je een levensonderhoud hebt, komt dat vanuit je hart. Je bent de schepper, de meester van je lot. Je vindt nieuwe wegen door te creëren, iets te maken. 

De laatste 200 jaar wordt iets maken met je handen als onwaardig bestempeld. Als boer, aardbeienplukker, landarbeider krijg je heel weinig betaald. Als je vanachter je computer iets met cijfers doet bij een bank krijg je het tienvoudige betaald. Is het produceren van voeding minder waard? 

We moeten onze kinderen leren hoe ze iets maken met hun handen.’

Handen zijn de instrumenten van alchemie. Ze kunnen basismateriaal transformeren in iets buitengewoons.’

Voelen

‘We moeten onze kinderen leren hoe we ons tot elkaar verhouden. Dat er verwondering mag zijn over de wereld om hun heen, hoe een zaadje uit kan groeien tot een mooie appelboom, door de natuur te observeren. 

Elke school zou een schooltuin moeten hebben 

Elke school zou een keuken moeten hebben

Het klaslokaal is de keuken. Voor we gaan leren over Darwin en Shakespear en Newton en alle anderen: leer hoe je een brood moet bakken. 

Leer over het wonder van het leven en dan worden alle andere onderwerpen toegevoegd.’ 

De natuur is de grootse leraar. 

‘Je handen gebruiken, je hart en gevoel leren ontwikkelen in relaties en dan leren met je verstand en hoofd, dus handen, harten en hoofden.’

Meetbaar?

‘Genen verklaren slechts 48% van het IQ. 52% is een functie van prenatale zorg, omgeving en opvoeding. Het tweede zwakke punt in het algemeen gangbare begrip van intelligentie is de gedachte dat de verbale en mathematische redeneervaardigheden die intelligentietests meten de absolute voorwaarden zijn voor intelligentie. Psycholoog Howard Gardner heeft de theorie van de eenvoudige intelligenties geïntroduceerd, die poneert dat elk van ons over tenminste 7 meetbare intelligenties beschikt:

 • Logico-mathematisch
 • Verbaal-linguistisch
 • Ruimtelijk-mechanisch
 • Muzikaal
 • Lichamelijk-kinesthetisch
 • Interpersoonlijk-sociaal
 • Intrapersoonlijk (zelfkennis)

Aldus: Michael J. Gelb, ‘Denken als Leonardo da Vinci

I. curiosità

Een onverzadigbaar nieuwsgierige benadering van het leven en een niet aflatende zoektocht om steeds iets bij te leren.

Zo versterkt en ontwikkelt je je natuurlijke nieuwsgierigheid:
1. Dagboek bijhouden, wees nieuwsgierig naar je zelf, je eigen gedachtegangen, ook belangrijk voor later om terug te kunnen lezen en daarmee jezelf beter te begrijpen.
2. Passie voor leren, iedereen heeft iets waar hij of zij van ‘op aan’ gaat.
3. Stress verminderen, yoga / zonnegroet in de ochtend, meditatie/visualisatie.

II. dimostrazione

Een betrokkenheid om kennis te testen via ervaring, doorzettingsvermogen en de bereidheid van je fouten te leren.
1. Zoeken naar manier om van een dromer richting een doener te bewegen. Niet vervallen in, ‘jij bent of ik ben nou eenmaal een dromer.’
2. Leren van elkaar, de ene kan beter dit de ander kan beter dat. 

Ben je bereid van elkaar te leren en elkaar hierin te helpen?
3. Bewust maken van ‘fouten’, hoe kan het anders, beter. 

Een kind hoeft niet de hele dag alleen maar geprezen te worden. Ook hierin een gezond midden. Soms is iets niet goed genoeg en is er verbetering aan te brengen. 

‘Tegen een kind zeggen dat hij of zij het goed heeft gedaan wanneer dat niet het geval is, ondermijnt de ontwikkeling van echt zelfrespect. Eerlijke feedback plaatst je kind met beide benen op de grond en laat hem of haar weten dat je respect hebt voor zijn vermogen tot leren.’ Denken als Leonardo da Vinci, pagina 91

‘Wat maakt een leraar goed? Meer dan wat ook is het zijn vermogen de leerling te helpen zelf te leren. De beste leraren weten dat ervaring de bron van wijsheid is.’ Pagina 77.

III. sensazione

De voortdurende verfijning van de zintuigen als middel om ervaring levendig te maken.
1. Verfijnen en prikkelen van de vijf zintuigen

Voorbeelden: difusser met verschillende geuren, verse kruiden bij het koken, muziek…
2. Muziek, kinderen kennis laten maken met verschillende stijlen. Spelen met muziek door een sfeer te creëren of te doorbreken. En bovenal, kinderen zelf muziek laten maken. 

 • bongo les
 • Ritmisch
 • Zang
 • Improviseren
 • Fluit
 • etc. 

IV. sfumato

Betekent letterlijk: ‘Rokerigheid’.

Als iets niet gelijk lukt, of leren gaat moeizaam is het belangrijk dat een kind leert dat het niet gelijk op de vlucht hoeft te slaan. Bereidheid onzekerheid te verwelkomen.

1. Bewustzijn creëren op momenten dat een kind blokkeert.
2. Andere manieren aanleren i.p.v. vluchten, bevriezen, vechten of aanvallen.

V. arte/scienza

De ontwikkeling van het evenwicht tussen wetenschap en kunst, logica en verbeelding. Denken met beide hersenhelften.
1. Bij beelddenkers is de rechterhersenhelft dominant. Ons onderwijssysteem vraagt echter prestaties van de linkerhersenhelft. Hierdoor ontstaan een aantal van de problemen van de beelddenkers.

Oefeningen om beide hersenhelften te trainen en met elkaar te laten samenwerken: touwtje springen terwijl je de tafels leert, hinkelen, jongleren…
2. Leer mindmaps te maken en ga ermee aan de slag.

VI. corporalità

Het ontwikkelen van conditie en evenwicht, gratie, handigheid en houding.
1. Gymmen: zowel aandacht voor kracht, balans, uithoudingsvermogen en balgevoel. Zo is er meer diversiteit en ontwikkeld een kind zich optimaal.
2. Leer bijvoorbeeld met je niet-dominante hand te schrijven of te tekenen en leer jongleren.

VII. connessione

De erkenning en waardering van het onderlinge verband tussen alle dingen en verschijnselen. Systeemdenken.

1. Mindmaps maken. Zowel op papier als digitaal. Het helpt om de samenhang beter te begrijpen, het is visueel, je kan erin aanvullen, het geeft structuur, overzicht en helderheid. Daarbij komt dat het leuk is om te doen. Je kan er creativiteit in kwijt. 

‘Vraag aan je kinderen wanneer ze thuiskomen van school: ‘Wat heb je vandaag op school gevraagd’?

Vakken

Nederlands

Engels

Rekenen/wiskunde

Geschiedenis

Aardrijkskunde

Natuur

Techniek en it

Ruimtes aanwezig op school

 1. KeukenKantine, huiskamerSchooltuin
 2. Leslokalen
 3. Klus ruimte
 4. Gymzaal – meditatieruimte
 5. Theater

  Bewegen

  gymnastiek

  balspellen – leren gooien en vangen 

  zelfverdediging / aikido

  yoga – balans

  meditatie

  Daarnaast zouden leraren van specifieke onderwerpen in een regio rond kunnen reizen, om per school/voor meerdere scholen in een bepaalde periode aandacht te geven.

  projecten

  vaardigheden

  boogschieten

  specifieke tekenlessen

  andere vormen van handarbeid

  lessen techniek en bouw

  Reflecteren

  Intra en interpersoonlijke intelligentie

  ‘Neurobiologisch gezien bevindt dit vermogen zich vooral in de prefrontale cortex. Dit deel van het brein komt tot rijping tussen het 16e en het 23e jaar en is dan in principe in staat sturing te geven aan ons handelen. De instrumenten om sturing te geven worden het kind al aangereikt in de voorafgaande jaren. Het kind leert deze instrumenten dan onder externe sturing (van ouders, docenten) al te gebruiken’, aldus Henk Witteman https://www.onderwijsvanmorgen.nl/ovm/mi-4-intrapersoonlijke-intelligentie/

  In de praktijk

  Elke vrijdag een kringgesprek. Reflecteren over de week, hoe gaat het met een ieder? Hoe werken we samen? Valt er iemand buiten de boot? Hoe kan je elkaar helpen versterken? Wat is de dynamiek onderling, in de klas? Zijn er nog dingen die uitgesproken moeten worden, voordat het weekend begint? Dit kan natuurlijk op ieder moment, zodra er behoefte aan is of iets wezenlijks speelt. 

  Uiteraard geld dit ook voor het team leerkrachten en andere betrokkenen. 

   Ter inspiratie:

The killing of the mind

(keeping it down)

Etre et Avoir

Satish Kumar

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?